Akcja ZIMA 2022

Półkolonie „AKCJA ZIMA 2022”

w Szkole Podstawowej w Zamieniu tylko dla uczniów naszej Szkoły.

Akcja nie dotyczy dzieci z „zerówki”

Termin półkolonii:

· Turnus I – 31.01-04.02.2022 r. w godzinach 8.00-17.00

· Turnus II – 07.02-11.02.2022r. w godzinach 8.00-17.00

Tygodniowy koszt akcji = 100 zł

+

Tygodniowy koszt obiadów = 42,50 zł (8,50 za dzień)

Poniżej znajduje się link (FORMS) za pośrednictwem, którego można dokonać WSTĘPNEJ REZERWACJI miejsca dla dziecka na akcję Zima 2022 – podając imię i nazwisko, klasa, który turnus.

Rezerwacji on-line dokonują Państwo 12.01 od godz. 7:00 do 16:00 lub do wyczerpania limitu miejsc.

REZERWACJA TURNUSU I (31.01-04.02) – kliknij

REZERWACJA TURNUSU II (07.02-11.02) – kliknij

Zapisu dokonać można tylko i wyłącznie na cały tydzień. Osoby, które zapiszą się i znajdą się na miejscach 46 i dalej będą wpisane na listę rezerwową i otrzymają wiadomość Vulcanem o tym fakcie. Formularze zapisu nie pokazują numeru miejsca w kolejce.

Ilość miejsc ograniczona (45 osób) 3 grupy- tygodniowo

Warunkiem zakwalifikowania dziecka, po wcześniejszej rezerwacji on-line, jest dostarczenie wydrukowanych, prawidłowo wypełnionych i podpisanych kompletów dokumentów do dnia 14.01. 2022r. do godziny 10:00:

1. KARTA KWALIFIKACYJNA

2. Potwierdzenie dokonania opłaty za AKCJĘ ZIMA 2022 w kwocie 100 zł/ 1 tydzień

3. Potwierdzenie dokonania wpłaty za obiady 42,50

Osoby, które nie dostarczą w/w dokumentów są automatycznie skreślane z listy rezerwacyjnej.

Uczestnik oraz Rodzice zobowiązani są do zapoznania się z Regulaminem półkolonii „AKCJA ZIMA 2022” oraz z PROCEDURAMI BEZPIECZEŃSTWA DLA UCZESTNIKÓW PÓŁKOLONII „AKCJI ZIMA 2022”.

· Opłaty za obiady będziecie Państwo dokonywać wyłącznie na konto bankowe nr konto 56 9288 0001 5599 8756 2000 0040 z dopiskiem „AKCJA ZIMA 2022” (OBIADY imię i nazwisko dziecka, który turnus)

· Opłaty za pobyt będziecie Państwo dokonywać wyłącznie na konto bankowe nr 56 9288 0001 5599 8756 2000 0040 z dopiskiem „POBYT AKCJA ZIMA 2022” imię i nazwisko dziecka, który turnus)

· Nie ma możliwości odwołania obiadu w czasie trwania półkolonii jak również zwrotu opłaty wniesionej za półkolonie – Postanowieniem Regulaminu Półkolonii Akcja Zima 2022

1. KARTA KWALIFIKACYJNA, PROCEDURY, PROGRAM PÓŁKOLONII, STOSOWNE OŚWIADCZENIA dostępne będą na stronie internetowej szkoły od 12.01.2022r.

2. Oświadczenia rodziców/opiekunów – należy złożyć w pierwszym dniu półkolonii; jeśli uczestnik zapisany jest na kilka tygodni AKCJI ZIMA na początku każdego tygodnia rodzic/opiekun składa nowe oświadczenie z aktualną datą.

Opłata za półkolonie zawiera opłaty za: bilety wstępu do kina, autokary podczas wyjazdów, koszt zakupu materiałów do zajęć przewidzianych w programie oraz drobnych nagród.

*****

W trakcie półkolonii „Akcja Zima 2022” nie kursuje autobus szkolny.

ZAPRASZAMY!

PROGRAM AKCJA ZIMA 2022 – może nieznacznie ulec zmianie

KARTA KWALIFIKACYJNA

OŚWIADCZENIE RODZICÓW

REGULAMIN AKCJI ZIMA 2022

PROCEDURY COVID AKCJI ZIMA 2022

Skip to content