CZYTELNICZE PORANKI

Drodzy Uczniowie klas 7-8 !

Biblioteka szkolna poszukuje chętnych uczniów, którzy w ramach wolontariatu będą realizować w klasach „0” projekt „ Czytelnicze poranki”.

Chętnych uczniów proszę o zgłaszanie się do opiekuna projektu😊

Cele projektu:

– wyrabianie kultury czytelniczej;

– uwrażliwienie na piękno i dobro;

– rozbudzanie wyobraźni;

– poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin i uwrażliwianie na otaczający nas świat;

– rozwijanie zainteresowań.

Zasady projektu:

– głośne czytanie książek, opowiadań, baśni i wierszy przez wolontariuszy klas 7-8 uczniom klas „0”

– głośne czytanie będzie się odbywać w wybrany dzień/dni tygodnia na 1. godzinie lekcyjnej ( ok. 15 minut  w jednym oddziale „0”)

– uczniowie klas 7-8 SP biorący udział w projekcie będą mogli         w ten sposób realizować godziny w wolontariacie szkolnym

Opiekun projektu:

Karolina Senk

Skip to content