Konkurs „EKOPRACOWNIA”

Szkoły podstawowe i ponadpodstawowe z województwa mazowieckiego będą mogły starać się o dofinansowanie na rozwój infrastruktury edukacyjnej. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie ogłosił 7.03.2023 r. nabór wniosków w konkursie „Ekopracownia”, którego celem jest stworzenie przyjaznych miejsc dla uczniów do nauki i rozwijania zainteresowań z zakresu przedmiotów przyrodniczych. Fundusz sfinansuje kwotą 5 250 000 zł utworzenie 84 pracowni przyrodniczych oraz poświęconych odnawialnym źródło energii. W każdym mazowieckim powiecie powstaną dwie takie pracownie.

Więcej informacji


Skip to content