Potwierdzenie woli zapisu dziecka

UWAGA !!!

Rodzice, których dzieci zostały zakwalifikowane w rekrutacji do oddziału przedszkolnego / klasy pierwszej (spoza rejonu)
 w Szkole Podstawowej w Zamieniu na rok szkolny 2022/2023 proszeni są o złożenie podpisanego przez obydwojga rodziców,
pisemnego potwierdzenia woli zapisu dziecka do oddziału przedszkolnego / klasy pierwszej, w sekretariacie szkoły do dnia 29.04.2022 r. (piątek).

POBIERZ DRUK POTWIERDZENIA WOLI

Dzieci zamieszkałe w rejonie, przyjmowane są do szkoły  „z urzędu”.

Lista wszystkich dzieci przyjętych do klasy pierwszej zostanie wywieszona, zgodnie z harmonogramem rekrutacji, w dniu 06.05.2022r.

Skip to content