Wyniki konkursu – ,,Bohaterowie naszych bajek” 

Uprzejmie dziękujemy wszystkim uczestnikom za wzięcie udziału w konkursie. Prace, które do nas spłynęły okazały się bardzo pomysłowe. 

Niezmiernie miło nam ogłosić zwycięzców!  

W kategorii klas 0 – 1 nagrody otrzymują: 

I miejsce: 

Jerzy  Szafranko OA 

Zuzanna Wierzbicka  0A 

II miejsce:  

Julia Ilczyszyn 0B 

III miejsce: 

Adam Mirowski  1c 

W kategorii klas 2 – 3  

I miejsce  

Izabela Niczyporuk 2b 

Wyróżnienia: 

Zofia Świerszczyńska 0B 

Łucja Kalbarczyk 0B 

Aniela Hernacka 0B 

Julia Gaj 0B 

Serdecznie gratulujemy wszystkim dzieciom !  

Nagrody zostaną przekazane wychowawcom klasy. 

Agata Kuroczycka  

Agnieszka Pumacanchari – Cano  

Skip to content