Akcja Zima 2024

Zapisy


Szanowni Rodzice,

Zapraszamy chętnych do zapisu na Akcję Zima 2024, w programie znajdą się m.in. zajęcia: plastyczno- techniczne, muzyczne, sportowe, filmowo- teatralne oraz wycieczki: kino, kręgielnia, sale zabaw.

Podczas zajęć będzie realizowany program profilaktyczny mający na celu zapobieganie różnego rodzaju uzależnieniom wśród uczniów.

Koszty wyjazdów ponoszą rodzice. Przewidywany tygodniowy koszt jednego uczestnika to 290 zł.

Szczegółowy program zostanie podany do 5 stycznia 2024r.

Ilość miejsc ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.

Półkolonia przeznaczona jest dla uczniów klas 1- 4 Szkoły Podstawowej w Zamieniu. Zajęcia będą realizowane na terenie placówki z uwzględnieniem wytycznych dla organizatorów wypoczynku letniego dzieci i młodzieży w godzinach 7.30 – 17.00.

I turnus 15 – 19 styczeń 2024r.

II turnus 22-26 styczeń 2024r.

Zapisy odbywają się od 22.12.2023r. godz. 8.00 do 27.12.2023r. godz. 8.00 lub do wyczerpania miejsc.

W dniach 02.01.2024r. do 05.01.2024r. należy złożyć wypełnioną kartę kwalifikacyjną uczestnika (do pobrania na stronie szkoły po zakończonych zapisach) w sekretariacie szkoły wraz z dowodem wpłaty ( wpłat dokonujemy po 1 stycznia 2024r. ze względu na zamknięcie roku budżetowego) jest to warunek konieczny dla zapewnienia miejsca na półkolonii. Opłata nie podlega zwrotowi w przypadku nieobecności uczestnika.

Podczas trwania półkolonii uczestnicy będą mieli możliwość skorzystania z odpłatnych  obiadów bez możliwości ich odwoływania.

Skip to content