Zapisy na spotkania

Spotkania z Dyrektorem


Spotkania z nauczycielami


Zasady konsultacji

 1. Nauczyciele wyznaczają terminy konsultacji dla rodziców.
 2. Konsultacje odbywają się stacjonarnie w budynku szkoły przy ulicy Waniliowej 7.
 3. Rodzice zapisują się na konsultacje u wybranego nauczyciela przynajmniej z jednodniowym (24 godz.) wyprzedzeniem poprzez formularz zamieszczony na stronie szkoły w zakładce Informacje/Konsultacje nauczycieli.
 4. Przewidziany czas spotkania dla jednego rodzica – 15 minut.
 5. Zarówno nauczyciel, jak i rodzic otrzymują powiadomienie o konsultacjach na adres e-mail.
 6. W przypadku nieobecności nauczyciela w dniu konsultacji (zwolnienie lekarskie, wycieczka) sekretariat informuje rodziców umówionych na spotkanie o jego odwołaniu.

Instrukcja obsługi formularza

Po otwarciu formularza zapisów należy:

 1. Wybrać z listy nauczyciela, do którego chcą się Państwo zapisać na konsultacje.
  – należy zaznaczyć kropkę przy odpowiednim nazwisku
  – można skorzystać ze skrótu klawiszowego Ctrl+F, dla szybszego odnalezienia odpowiedniej osoby
 2. Pod listą nauczycieli w kalendarzu wybrać termin spotkania;
  – najpierw dzień w kalendarzu, następnie godzinę po prawej stronie
 3. Wpisać dane kontaktowe:
  – obowiązkowo imię, nazwisko i adres email
  – opcjonalnie numer telefonu
 4. Kliknąć przycisk „Zarezerwuj”
Skip to content