Szkolny Klub Europejski

W Dniu Europy (9 maja 2024 r.) otworzyliśmy w Naszej szkole wyjątkowy Klub. Szkolny Klub Europejski to przestrzeń do pogłębionej dyskusji na temat historii, teraźniejszości i przyszłości Unii Europejskiej. Przestrzeń do debaty, wymiany poglądów, doświadczeń, tworzenia wspólnych inicjatyw i projektów. To również przestrzeń do rozmowy o Nas samych, o Naszym podejściu do innych narodowości, kultur i tradycji. O Polsce w Unii, ale i w dynamicznie zmieniającym się Świecie. Świecie w którym pokój, wzajemny szacunek, umiejętność dialogu powinny być najwyższymi wartościami.

Link do fotorelacjiProgram Szkolnego Klubu Europejskiego im. Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego

Wstęp
Celem programu jest rozwijanie wiedzy o Europie wśród uczniów szkoły podstawowej poprzez interaktywne zajęcia, które będą rozbudzać ciekawość i kreatywność młodych ludzi oraz pogłębienie wiedzy o Wojciechu Bogumile Jastrzębowskim i jego Konstytucji dla Europy.

Metody Pracy
Metoda Projektów: Uczniowie pracują w grupach nad konkretnym projektem, np. prezentacją wybranego kraju europejskiego, jego kultury i historii.
Metoda STEAM: Zajęcia integrujące naukę, technologię, inżynierię, sztukę i matematykę, aby pokazać uczniom praktyczne zastosowanie wiedzy.
Gry i Zabawy Edukacyjne: Użycie gier planszowych, quizów i kalamburów do nauki o Europie w sposób zabawny i angażujący.
Dyskusje i Debata:  Rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia poprzez dyskusje na tematy związane z aktualnymi wydarzeniami w Europie.

Tematy Zajęć

Dla Klas 1-3:
1. Kultura i Tradycje:
   – Poznawanie europejskich festiwali i zwyczajów.
   – Tworzenie własnych maskotek symbolizujących różne kraje.

2. Języki Europejskie:
   – Nauka podstawowych zwrotów w różnych językach.
   – Zabawy w tłumaczenie prostych słów i zwrotów.

3. Geografia Europy:
   – Interaktywne mapy i puzzle geograficzne.
   – Wirtualne wycieczki do stolic europejskich.

4. Sztuka i Muzyka:
   – Poznawanie europejskich instrumentów muzycznych.
   – Warsztaty plastyczne inspirowane europejską sztuką.

Dla Klas 4-8:

1. Historia Europy:
   – Scenki historyczne przedstawiające ważne wydarzenia.
   – Tworzenie komiksów na podstawie historycznych opowieści.

2. Instytucje Europejskie:
   – Symulacje działania Parlamentu Europejskiego.
   – Gry strategiczne związane z polityką i ekonomią.

3. Współczesne Wyzwania Europy:
   – Projekty badawcze dotyczące zmian klimatycznych.
   – Debata na temat przyszłości energii odnawialnej.

4. Projekty Europejskie:
   – Przygotowanie wystaw o krajach europejskich.
   – Konkurs na najlepszy projekt dotyczący innowacji w Europie.

Formy Pracy z Uczniami
– Praca Grupowa: Uczniowie współpracują w małych grupach, aby realizować wspólne projekty.
– Praca Indywidualna: Zadania do samodzielnego wykonania w domu lub w szkole.
– Warsztaty: Zajęcia praktyczne, podczas których uczniowie mogą eksperymentować i tworzyć.
– Prezentacje: Uczniowie prezentują wyniki swojej pracy przed klasą.

Zakończenie
Program ma na celu nie tylko przekazanie wiedzy, ale także rozwijanie umiejętności społecznych, kreatywności i samodzielności uczniów. Poprzez różnorodne metody pracy, chcemy zachęcić uczniów do aktywnego uczestnictwa w życiu szkolnym i społecznym.

Prezentacja o UE
Skip to content