Polityka prywatności

Szkoła dokłada wszelkich starań, aby zapewnić poufność, bezpieczeństwo i ochronę danych osobowych dzieci i Państwa podczas ich przetwarzania, zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie danych osobowych, w tym przepisami unijnego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – w skrócie „RODO”.

Zawartość polityki

Polityka prywatności administratora to informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych i innych informacji dotyczących użytkowników strony https://spwz.edu.pl. W niniejszej polityce prywatności administrator zawarł jednocześnie wszystkie informacje, które osoby, których danych dotyczą powinny otrzymać zgodnie z art. 13 RODO.

Administrator danych

Administratorem danych osobowych użytkowników w/w strony jest Szkoła Podstawowa w Zamieniu.

Użytkownicy mogą kontaktować się z administratorami:

 1. Korespondencyjne na podany wyżej adres siedziby tj. Szkoła Podstawowa w Zamieniu ul. Waniliowa 7, 05-500 Zamienie;
 2. E-mailowo na adres: info@spzamienie.edu.pl

Cele, podstawy prawne oraz czas przetwarzania danych

 1. Na stronie mogą pojawić się zdjęcia uczniów, rodziców, gości i pracowników opatrzone imieniem i nazwiskiem, klasą. Dane te będziemy umieszczać w celu informowania o aktywnościach i sukcesach uczniów i działalności szkoły. Podstawą przetwarzania będzie Państwa dobrowolna zgoda; Dane te będziemy przechowywać do czasu osiągnięcia celu dla jakiego zostały zebrane. Wcześniej usuniemy dane jeśli wycofają Państwo zgodę na ich przetwarzanie, co może nastąpić w każdym czasie.
 2. W celu umożliwienia korzystania ze strony internetowej szkoły oraz optymalizacji jej działania, będziemy przetwarzać dane tj. informacje dotyczące urządzenia, adres IP komputera, logi, na podstawie ich niezbędności do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym. Dane te będziemy przechowywać do 3 miesięcy.
 3. Strona wykorzystuje pliki cookie aby sprawdzać preferencje odwiedzających i odpowiednio do nich optymalnie dostosowywać działanie strony. Ponieważ niektóre pliki tego rodzaju, w połączeniu z innymi informacjami dotyczącymi użytkownika, mogą doprowadzić do jego identyfikacji, ich zawartość traktujemy jako dane osobowe. Przeglądając nasze strony zostaną Państwo zapytani w wyskakującym oknie, czy zgadzacie się na pliki cookie, w zależności od podjętej decyzji, pliki cookies zostaną zainstalowane na Państwa urządzeniach lub zablokowane. Dane te będą przechowywane maksymalnie 1 miesiąc.

Odbiorcy danych

Możemy przekazywać Państwa dane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na nasze zlecenie, między innymi dostawcom usług IT, hostingu strony, w szczególności firmie H88 S.A. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie zawartej z nami umowy, wyłącznie zgodnie z naszymi poleceniami.

Niekiedy na naszych stronach internetowych wykorzystywane będą treści i usługi należące do innych serwisów, a także linki prowadzące do innych stron www, które mogą stosować pliki cooke i inne aktywne elementy zbierające Państwa dane. Szkoła nie ma wpływu na sposób przetwarzania danych przez te serwisy. Klikając w linki lub wtyczki godzą się Państwo na przetwarzanie danych przez te serwisy.

Odnośniki do innych stron i wtyczki społecznościowe

 1. Na naszych stronach internetowych czasem możesz znaleźć filmy video. Po wywołaniu danej strony naszego serwisu internetowego zintegrowany player YouTube znajdujący się w tym miejscu łączy się z platformą YouTube w celu zapewnienia technicznego przesyłu danego pliku video lub audio. Po nawiązaniu połączenia z platformą dane przekazywane są do YouTube LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066 Stany Zjednoczone.
 2. Na stronach internetowych wykorzystujemy wtyki społecznościowego serwisu Facebook.com należącego do Facebook, Palo Alto, CA, Stany Zjednoczone. Wtyczki oznaczone są za pomocą logo firmy Facebook. Poprzez kliknięcie na wtyczkę łączą się Państwo z serwisem Facebook, wyrażając jednocześnie zgodę na przekazanie danych temu serwisowi. Jeśli są Państwo zalogowani w serwisie Facebook, serwis może umieścić informację o odwiedzinach na stronie w Państwa koncie na Facebooku. Jeśli wybiorą Państwo odpowiadający tej funkcji przycisk, odpowiednia informacja przekazana jest bezpośrednio do serwisu Facebook poprzez Państwa wyszukiwarkę i jest tam przechowywana. Jeśli nie chcą Państwo aby Facebook gromadził dane za pośrednictwem naszej strony internetowej, przed odwiedzeniem naszej strony należy wylogować się z serwisu Facebook. Więcej w Polityce Facebooka dostępnej pod linkiem https://www.facebook.com/policies/cookies/
 3. Szkoła prowadzi własny kanał na serwisie YouTube, należącego do YouTube LLC, 901 Cherry Ave. San Bruno, CA 94066 Stany Zjednoczone. Wtyczka prowadząca do tego kanału jest umieszczona na naszej stronie internetowej i oznaczona logiem serwisu. Poprzez kliknięcie na wtyczkę łączą się Państwo z serwisem YouTube i odpowiednia informacja o tym fakcie zostanie przekazana do YouTube i będzie tam przechowywana. Jeśli są Państwo zalogowani na serwisie YouTube to będzie zostanie to odnotowane na Państwa koncie. Więcej o polityce YouTube można poczytać pod linkiem: https://policies.google.com/privacy?hl=en
 4. Na stronie mogą znaleźć się też odnośniki do innych stron np. Gminy Lesznowola, Vulcan, Microsoft, które mogą stosować inne wymogi bezpieczeństwa. Więcej informacji znajdą Państwo w Politykach prywatności w/w podmiotów.

Prawa osób, których dane dotyczą.

Prawo dostępu do danych – tj. prawo do uzyskania od Szkoły potwierdzenia co do tego, czy dane osobowe są przez Szkołę przetwarzane, jak również w zakresie określonych innych informacji (np. dotyczących celów przetwarzania, jak również kategorii przetwarzanych danych). Przysługuje Państwu również prawo dostępu do danych osobowych, w postaci uzyskania kopii przetwarzanych danych osobowych;

Prawo do sprostowania danych – tj. do żądania od Szkoły niezwłocznego skorygowania danych osobowych, w sytuacji gdy są one nieprawidłowe lub niekompletne (np. gdy umieściliśmy błędnie zapisane nazwisko na stronie);

Prawo do usunięcia danych– umożliwia ono żądanie usunięcia danych osobowych w przypadku gdy, na przykład, dane były wykorzystywane niezgodne z prawem lub gdy cofnięta została zgoda;

Prawo do ograniczenia przetwarzania – tj. do powstrzymania Szkoły przed dalszym wykorzystywaniem danych osobowych w przypadku, gdy np. Szkoła jest w trakcie oceny żądania sprostowania Państwa danych;

Prawo do przenoszenia danych – tj. prawo do otrzymania oraz ponownego wykorzystania określonych danych osobowych u innych podmiotów (będących odrębnymi administratorami danych).

Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych.

Prawo o wycofania w każdym czasie zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługuje Państwu w każdym czasie. Wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania danych osobowych przed jej wycofaniem.

Przekazywanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy

Państwa dane osobowe mogą być przekazane do podmiotów przetwarzających dane osobowe poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. Dane przekażemy jedynie podmiotowi uprawnionemu do ich przetwarzania. Proces przetwarzania danych osobowych, w szczególności podstawy przetwarzania, jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. Mogą Państwo otrzymać kopię dokumentu regulującego kwestie przetwarzania danych osobowych poza Europejskim Obszarem Gospodarczym. W tym celu prosimy o kontakt z administratorem danych. Kontakt do nich podaliśmy w części Dane kontaktowe.

Dobrowolność i obowiązek podania danych

Podanie danych jest dobrowolne.

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki, z którym można kontaktować się w następujący sposób:

 1. Listownie: ul. Stawki 2 00-193 Warszawa,
 2. Przez elektroniczną skrzynkę podawczą na stronie urzędu
 3. Telefonicznie: 22 531 03 00

Inspektor Ochrony Danych

We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzanych danych, mogą Państwo również skontaktować się bezpośrednio z wyznaczonym przez Szkołę inspektorem ochrony danych:

 1. E-mailowo pod adresem poczty elektronicznej: iod@spzamienie.edu.pl
 2. Listownie na adres siedziby Szkoły.

Pliki cookies

Pliki cookies (tzw. ciasteczka) to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez odwiedzany serwis internetowy do urządzenia internauty (komputer, smartfon itp.). Więcej https://wszystkoociasteczkach.pl/

Szkoła wykorzystuje pliki cookie aby lepiej dostosowywać treści i funkcjonalność strony www. Poprzez analizę plików cookies, rejestrujących ruch na stronie, będziemy w stanie stale ją ulepszać i dostosowywać do preferencji użytkowników. Pliki cookies, będą umieszczane na Państwa urządzeniach na podstawie Państwa zgody, wyrażonej poprzez wciśnięcie przycisku „zgoda”.

W ramach strony internetowej Szkoła będzie stosować następujące rodzaje plików cookies:

 1. „statystyczne i analityczne” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze Strony internetowej,
 2. Reklamowe pliki cookies- umieszczane głównie przez narzędzia wykorzystywane na stronie tj. player video, mapy Google.

Szkoła wykorzystuje narzędzie Google Analytics do zarządzania plikami cookies. Jest to usługa analizy oglądalności stron internetowych. Usługa ta wykorzystuje pliki cookies i służy do raportowania źródeł ruchu i analizowania zachowania użytkowników na stronie celem zwiększania jakości serwisu. Google Analytics można blokować, np. korzystając z narzędzi opisanych na stronie przygotowanej przez Google: tools.google.com/dlpage/gaoptout . Szczegółowe informacje dotyczące danych zbieranych przez Google dostępne są na poniższej stronie: policies.google.com/technologies/partner-sites .

Na niektórych stronach szkoły, wyświetlają się treści pochodzące od podmiotów zewnętrznych, takich jak np. YouTube, Facebook. Częścią tych warunków jest polityka dotycząca plików cookie, nad którą Szkoła nie ma kontroli. Więcej o polityce w/w podmiotów można przeczytać:

Facebook: https://www.facebook.com/policies/cookies/

Mapy Google: https://www.google.com/intl/en_be/help/terms_maps/

YouTube: https://www.youtube.com/t/terms

W większości przeglądarek internetowych można: kasować pliki typu cookies z twardego dysku komputera (z poziomu ustawień przeglądarki), zablokować przysyłane pliki typu cookies lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem ich na dysku.

Poniżej wskazujemy sposób zmiany ustawień cookies w najbardziej popularnych wyszukiwarkach:

Google Chrome Menu > Ustawienia > Pokaż ustawienia zaawansowane > Prywatność > Ustawienia treści > Pliki cookies – należy wybrać odpowiednią opcję.

Internet Explorer Menu > Narzędzia > Opcje internetowe > Prywatność – należy wybrać odpowiednią opcję.

Mozilla Firefox Menu > Opcje > Prywatność > Historia – należy wybrać odpowiednią opcję.

Opera Menu > Preferencje > Zaawansowane > Ciasteczka – należy wybrać odpowiednią opcję.

Safari Menu > Preferencje > Prywatność > Pliki cookies – należy wybrać odpowiednią opcję.

Skip to content