Ekologiczni-Ekonomiczni, czyli Zielona Pracownia Przyrodnicza


Na terenie województwa powstaną 42 pracownie przyrodnicze oraz 25 pracowni poświęconych odnawialnym źródłom energii. Pracownie będą przyjaznym miejscem dla uczniów do nauki i rozwijania zainteresowań z zakresu przedmiotów przyrodniczych. Pomysłodawcą rozwoju infrastruktury edukacyjnej jest minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

Projekt budowy nowoczesnych ekopracowni w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych ma na celu kształtowanie postaw proekologicznych oraz zwiększenie świadomości ekologicznej młodego pokolenia w zakresie: przeciwdziałania emisjom, odnawialnych źródeł energii i niskoemisyjnego transportu, zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Przed nami wakacje i czas na wypoczynek dla dzieci i młodzieży. Ale już w nowym roku szkolnym blisko 700 szkół w całej Polsce będzie wyposażonych w nowoczesne ekopracownie. Zależy nam na tym, aby uczniowie na lekcjach przyrody, biologii czy geografii uczyli się w ciekawy sposób nie tylko jak dbać o środowisko, ale także zgłębiali wiedzę na temat odnawialnych źródeł energii. Program rozwijania infrastruktury edukacyjnej w tym zakresie będzie kontynuowany, tak aby kolejne szkoły mogły do niego dołączyć w przyszłym roku” – podkreśla Anna Moskwa – minister klimatu i środowiska.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację konkursu uzyskał ponad 5 mln zł z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

„Bardzo nam zależy na rzetelnej edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży. Doceniamy, że tak wiele szkół aplikowało o środki na ekopracownie. Komisja konkursowa wybrała najlepsze projekty. Od nowego roku w …. szkołach na terenie każdego mazowieckiego powiatu do dyspozycji będą świetnie wyposażone i nowoczesne miejsca do nauki” – podkreśla Marek Ryszka, prezes zarządu WFOŚiGW w Warszawie.

Szkoły, które ubiegały się o dofinansowanie do wniosku dołączały krótki filmik prezentujący działania podejmowane w społeczności lokalnej na rzecz ochrony środowiska. Uczniowie w bardzo kreatywny sposób przekonywali, że to właśnie w ich szkole powinna powstać nowoczesna ekopracownia.

Fundusz pokryje nie tylko koszty utworzenia pracowni, ale także realizacji programu edukacyjnego. Maksymalna kwota dofinansowania na pracownie przyrodniczą wynosi 50 000,00 zł, natomiast maksymalna kwota dofinansowania utworzenia pracowni dotyczącej odnawialnych źródeł energii wynosi 75 000,00 zł. WFOŚIGW w Warszawie pokryje aż 90% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.

Skip to content