Informacja dot. oddziałów przedszkolnych i świetlicy

Oddziały przedszkolne pracują w godzinach 7:30-17:30


Świetlica szkolna pracuje w godzinach 7:00-18:00


Przy odbiorze dzieci ze świetlicy oraz oddziałów przedszkolnych prosimy korzystać z domofonów przy wejściach do
budynku oraz w szatni oddziałów zerowych.

Skip to content