Konkurs na zabawkę terapeutyczną „LUBIŚ”

Regulamin konkursu

 1. Organizatorem konkursu na zabawkę terapeutyczną jest SP w Zamieniu.

2. Celem konkursu jest:

– rozwijanie kreatywności i wyobraźni,

 – poznanie możliwości robienia zabawki dla relaksu, którą można wykonać z różnego rodzaju materiałów oraz sposobu bawienia się nią

 -rozwijanie u uczniów zainteresowania zabawką i aktywną zabawą

 -rozwijanie percepcji wzrokowej, słuchowej i dotykowej

-rozwijanie i usprawnianie funkcji rąk, dłoni i nadgarstków

 -wyzwalanie oraz wzmacnianie motywacji i chęci do zabawy,

 – nauka pozbywania się emocji trudnych.

3. Uczestnikami konkursu na zabawkę terapeutyczną są uczniowie klas 0-3.

 4. Każdy z uczestników konkursu zobowiązany jest wykonać, według własnego pomysłu ZABAWKĘ z dowolnych materiałów (z wyłączeniem artykułów spożywczych) oraz z zastosowaniem różnych technik. Każda zabawka ma być przedmiotem użytkowym, powinna być wykonana solidnie.

 5. Warunki konkursu: Prace mogą być wykonywane indywidulanie lub grupowo pod kierunkiem nauczycieli, opiekunów, rodziców. Każda praca powinna być opisana czytelnie, drukowanymi literami: imię i nazwisko, wiek, klasa, nazwa zabawki, wraz z opisem, w jakiej sytuacji i w jaki sposób może być ona użyta.

6. Termin przynoszenia prac upływa 22.09. 2023 r.

7. Uroczyste ogłoszenie zwycięzców nagród i wyróżnień będzie podane po rozstrzygnięciu konkursu.

 8. Koordynator konkursu: Ewa Misztal- pedagog szkolny

Skip to content