Konkurs recytatorski Warszawska Syrenka

Drodzy Rodzice,  

rusza 47 edycja Konkursu Recytatorskiego Warszawska Syrenka. Do udziału zapraszamy dzieci i młodzież z naszej Szkoły. Istotą Konkursu jest pobudzanie aktywności artystycznej, ujawnianie młodych talentów recytatorskich, ale również wyrobienie nawyku czytania, rozwój czytelnictwa i popularyzacja literatury.  

Uczniowie przechodzą przez kilka szczebli eliminacji – szkolne, gminne, powiatowe, a laureaci ostatniego etapu biorą udział w przesłuchaniach finałowych w Mazowieckim Instytucie Kultury w Warszawie. 

  • Klasy I – III: jeden utwór (wiersz) – tematyka dowolna. Czas trwania indywidualnych prezentacji nie może przekroczyć 1,5 minuty.  
  • Klasy IV-VI i VII-VIII: dwa utwory (dwa wiersze lub jeden wiersz i jeden fragment prozy) – tematyka dowolna. Łączny czas trwania prezentacji nie może przekroczyć 3 minut. 

Prosimy o wybieranie do prezentacji utworów o cenionej wartości literackiej, które zostały opublikowane w formie książkowej lub w czasopismach literackich.  

Utwory powinny prezentować jak najlepiej możliwości interpretacyjne recytującego. Należy zwrócić szczególną uwagę, aby wybrane przez recytatora dwa utwory były zróżnicowane w treści i nastroju. Prosimy o unikanie prezentowania utworów zamieszczonych w podręcznikach. Podczas kolejnych etapów konkursu uczestnicy nie zmieniają repertuaru. Uczestnik może brać udział tylko w jednej placówce przeprowadzającej eliminacje. Udział w eliminacjach w kilku placówkach może skutkować dyskwalifikacją.  

Zgłoszenia do Konkursu, prosimy kierować do dnia 23 lutego do Wychowawców klas lub bezpośrednio do Moniki Sujki, Agnieszki Myki,  Anny Boczkowskiej. 

Eliminacje szkolne odbędą się 6 marca 2024 r.  

 Anna Boczkowska, Monika Sujka, Agnieszka Myka  

Skip to content