Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „RAZEM W KOSMOSIE”

Projekt jest skierowany do dzieci w wieku 6 -10 lat (klasy 0-3) i ma na celu zainspirowanie ich do nauki o kosmosie i astronomii. Poprzez szereg interaktywnych zadań i eksperymentów, uczniowie będą mieli możliwość nauczenia się podstawowych faktów o układzie słonecznym, planetach, gwiazdach, a także zrozumienia podstawowych zasad, które rządzą naszym wszechświatem.

Jest to interdyscyplinarny projekt edukacyjny, który łączy nauki przyrodnicze, fizykę, sztukę i komunikację, aby zainspirować uczniów do nauki i odkrywania wszechświata. Projekt zakłada, że uczniowie mają podstawową wiedzę na temat układu słonecznego, planet i gwiazd, ale chcemy rozszerzyć tę wiedzę i zaszczepić w nich ciekawość, która skłoni ich do dalszego poznawania kosmosu poprzez eksplorację, interakcję i twórczość.

Projekt „Razem w Kosmosie” nie tylko kształci uczniów w dziedzinie nauki, ale także promuje wartości takie jak praca zespołowa, kreatywność i odpowiedzialność, które są niezbędne w dzisiejszym zglobalizowanym świecie.

Założenia projektu

 1. Aktywne uczenie się: Projekt zakłada, że uczniowie uczą się najlepiej poprzez aktywne uczestnictwo i doświadczanie. Dlatego zadania projektowe skupiają się na praktycznych eksperymentach, twórczych działaniach i interaktywnych dyskusjach.
 2. Zintegrowane umiejętności: Założenie, że nauka jest interdyscyplinarna i wszystko jest ze sobą powiązane, jest kluczowe dla tego projektu. Uczniowie będą korzystać z umiejętności z różnych dziedzin – od nauki przez sztukę po język – aby nauczyć się więcej o kosmosie.
 3. Motywacja i autonomia: Uczniowie będą bardziej zmotywowani do nauki, jeśli poczują, że mają kontrolę nad swoim procesem uczenia się. Dlatego projekt oferuje uczniom wiele możliwości do samodzielnego podejmowania decyzji, eksploracji i twórczego myślenia.
 4. Różnorodność uczących się: Każdy uczeń jest inny i ma różne style uczenia się. Dlatego projekt oferuje różne rodzaje aktywności – od praktycznych eksperymentów po twórcze pisanie – aby zaspokoić potrzeby różnych uczniów.
 5. Współpraca: Praca zespołowa jest kluczowym elementem procesu uczenia się. Uczniowie będą pracować razem nad różnymi zadaniami, co pozwoli im na naukę umiejętności współpracy i komunikacji.

Projekt ma na celu pokazać uczniom, że nauka o wszechświecie jest fascynująca i pełna niewyjaśnionych tajemnic, które mogą skłonić ich do dalszego poznawania świata nauki i nowych technologii.

Cele projektu

Cele ogólne projektu:

 1. Poznanie podstawowych faktów na temat Kosmosu, Układu Słonecznego i jego planet.
 2. Zrozumienie, jak podróżuje światło i jak działają prawa grawitacji.
 3. Rozwinięcie umiejętności pracy zespołowej, kreatywnego myślenia i rozwiązywania problemów.
 4. Inspiracja do dalszego samodzielnego poznawania wszechświata i nauk ścisłych.

Cele szczegółowe projektu:

Uczeń:

 • Potrafi zdefiniować podstawowe terminy związane z astronomią.
 • Wie, jakie planety są w Układzie Słonecznym i potrafi opisać ich cechy charakterystyczne.
 • Rozumie, jak działa grawitacja i jak wpływa na obiekty na Ziemi i w kosmosie.
 • Tworzy model Układu Słonecznego, pokazując umiejscowienie i względne wielkości planet.
 • Przeprowadza proste eksperymenty pokazujące, jak działa grawitacja i jak podróżuje światło.
 • Buduje prostą rakietę z butelki PET i rozumie podstawowe zasady mechaniki lotu.
 • Potrafi stworzyć własną planetę, w tym wyobrazić i opisać jej cechy charakterystyczne, takie jak klimat, teren, a nawet potencjalne formy życia.
 • Tworzy własne opowieści lub legendy o konstelacjach gwiazd.
 • Potrafi pracować efektywnie w zespole, dzieląc zadania i współpracując nad rozwiązaniem problemów.

Zadania do wykonania

 1. Kosmiczny słowniczek: Uczniowie tworzą „Kosmiczny słowniczek”, w którym będą zapisywać i ilustrować podstawowe pojęcia związane z kosmosem, takie jak Słońce, Księżyc, planety, komety, asteroidy itp.
 2. Model Układu Słonecznego: Dzieci tworzą model układu słonecznego, używając różnych materiałów dostępnych w klasie lub przyniesionych z domu.
 3. Gwiezdne historie: Uczniowie poznają różne konstelacje, a następnie tworzą swoje własne historyjki lub legendy, które tłumaczą, jak konstelacje otrzymały swoje nazwy.
 4. Kosmiczne eksperymenty: Dzieci przeprowadzają proste eksperymenty, które pomogą im zrozumieć, jak działa grawitacja i jak podróżuje światło.
 5. Rakiety z butelki: Uczniowie budują proste rakiety z butelek PET i innych materiałów, aby zrozumieć podstawy mechaniki lotu.
 6. Kosmiczne puzzle: Dzieci układają kosmiczne sceny z puzzli.
 7. Moja Planeta: Każde dziecko ma za zadanie stworzyć swoją własną planetę, wraz z cechami charakterystycznymi, klimatem, a nawet potencjalnymi formami życia.

Ewaluacja projektu

Ewaluacja będzie obejmować zarówno ocenę procesu, jak i produktu. Nauczyciel będzie obserwować i oceniać:

 1. Stopień zaangażowania uczniów w projekt, ich entuzjazm i chęć do nauki.
 2. Umiejętność pracy w grupie, komunikacji i rozwiązywania problemów.
 3. Zrozumienie i przyswojenie nowej wiedzy – oceniane przez pytania, dyskusje i prezentacje uczniów.
 4. Jakość i staranność wykonania prac – oceniane na podstawie modelu układu słonecznego, rakiet, a także opowieści i prezentacji planet stworzonych przez uczniów.

Po zakończeniu projektu, nauczyciel może przeprowadzić krótką rozmowę z uczniami, pytając ich, co najbardziej im się podobało, co było najtrudniejsze i czego nowego się nauczyli. Ta informacja może być niezwykle cenna dla planowania przyszłych projektów

Realizacja

Kosmiczny słowniczek: Uczniowie tworzą „Kosmiczny słowniczek”, w którym będą zapisywać i ilustrować podstawowe pojęcia związane z kosmosem, takie jak Słońce, Księżyc, planety, komety, asteroidy itp.

Model Układu Słonecznego: Dzieci tworzą model układu słonecznego, używając różnych materiałów dostępnych w klasie lub przyniesionych z domu. 

Gwiezdne historie: Uczniowie poznają różne konstelacje, a następnie tworzą swoje własne historyjki lub legendy, które tłumaczą, jak konstelacje otrzymały swoje nazwy. 

Kosmiczne eksperymenty: Dzieci przeprowadzają proste eksperymenty, które pomogą im zrozumieć, jak działa grawitacja i jak podróżuje światło. 

Rakiety z butelki: Uczniowie budują proste rakiety z butelek PET i innych materiałów, aby zrozumieć podstawy mechaniki lotu. 

Kosmiczne puzzle: Dzieci układają kosmiczne sceny z puzzli.

Moja Planeta: Każde dziecko ma za zadanie stworzyć swoją własną planetę, wraz z cechami charakterystycznymi, klimatem, a nawet potencjalnymi formami życia.

Skip to content