Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Zabawa Sztuką”

W roku szkolnym 2022/2023 klasa 0b brała udział w Ogólnopolskim Projekcie Edukacyjnym „Zabawa Sztuką”. Grupa wspólnie wykonała 5 zadań: „Nietypowy pędzel”, 'Zakodowany obraz”, „Olejowe odkrywanki”, „Odpowiedź narysowana” oraz „Monochromatyzm”. Głównym celem projektu było propagowanie sztuki w korelacji z kompetencjami kluczowymi oraz zgodnie z założeniami pedagogiki freblowskiej. Uczestnictwo w projekcie przysporzyło dzieciom wiele radości i satysfakcji z wykonanych przez siebie dzieł. Dzieci poszerzyły wiedzę na temat sztuki i z wielką niecierpliwością wyczekiwały zrealizowania kolejnego zadania:)

Skip to content