Organizacja opieki stomatologicznej nad uczniami w roku szkolnym 2023/24

Szanowni Państwo

W myśl ustawy z 12 kwietnia 2019 r o opiece zdrowotnej nad uczniami, dzieci do 18 roku życia mają zapewnioną opiekę stomatologiczną w zakresie świadczeń leczniczych i profilaktycznych. Do zadań szkoły w tym zakresie, należy obowiązek przekazania Rodzicom/Opiekunom prawnym informacji o podmiotach wykonujących w/w świadczenia. Opieka stomatologiczna finansowana jest ze środków publicznych.

Organizacja opieki stomatologicznej w roku szkolnym 2023/24 będzie sprawowana w placówkach firmy Corten Dental na terenie Warszawy. Opiekun prawny dziecka umawia we własnym zakresie wizytę w placówce, pod nr telefonu 22 602 08 08 i w zależności od dostępności harmonogramów, taka wizyta będzie rejestrowana. Dzień przed wizytą otrzymają Państwo również przypomnienie w formie SMS. Dla Uczniów naszej szkoły, dedykowana placówka mieści się w Warszawie na ul. Makolągwy 21, ale można również umawiać wizyty w innych lokalizacjach.

Opieka stomatologiczna w zakresie świadczeń dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia wymaga pisemnej zgody Rodziców / Opiekunów prawnych i jest sprawowana w przypadku braku sprzeciwu .

Osoby zainteresowane prosimy o wypełnienie zgody/sprzeciwu na udzielenie świadczeń stomatologicznych i przekazanie dokumentu (w zaklejonej kopercie) Wychowawcom klas, ewentualnie do Sekretariatu Szkoły.  Zgromadzoną dokumentację, udostępnimy firmie Corten Dental, która na tej podstawie będzie mogła przygotować grafiki dostępności gabinetów.

Opieka stomatologiczna o której mowa, nie jest tożsama z zabiegami fluoryzacji przeprowadzanymi na terenie szkoły (obowiązuje Państwa decyzja w tej kwestii).

Skip to content