Projekt „Dziecko z Pasją” Fundacji Uniwersytet Dzieci

Program Dziecko z Pasją to:

 • bezpłatny 2-letni projekt dla szkół podstawowych
 • cykl szkoleń i spotkań dla dyrektorów oraz nauczycieli
 • realne wsparcie w rozwoju pasji i talentów uczniów 
 • narzędzia pomocne w tworzeniu szkoły opartej na współpracy

Korzyści dla dyrektora

Rozwój kompetencji menadżerskich:

 • udział w praktycznych sesjach szkoleniowych online oraz na żywo w Krakowie,
 • nawiązanie relacji z przedstawicielami różnych sektorów, w tym biznesu i samorządów,
 • doskonalenie kompetencji w zakresie: budowania kultury organizacyjnej szkoły, przywództwa, priorytetyzacji zadań, strategicznego myślenia, zarządzania ryzykiem, diagnozowania potrzeb, planowania,
 • wymiana dobrych praktyk.

Wsparcie w tworzeniu pracy szkoły:

 • poznanie narzędzi wspierających tworzenie planu pracy szkoły,
 • nawiązanie relacji mentorskich i współpraca z mentorem w trakcie tworzenia i wdrażania planu pracy szkoły.

Korzyści dla nauczyciela

Rozwój warsztatu metodycznego nauczyciela:

 • udział w praktycznych warsztatach metodycznych na żywo w jednym z 7 miast,
 • dostęp do wykładów online z doświadczonymi ekspertami, znającymi realia szkolne oraz z przedstawicielami biznesu,
 • zapoznanie się z Metodą Pytań i Doświadczeń – opartej na pracy projektowej, myśleniu naukowym i praktycznym doświadczeniu omawianych zagadnień,
 • wzmocnienie kompetencji w zakresie: zarządzania zespołem klasowym, współpracy z rodzicami, uważności, a także aktywizacji dzieci. 

Dostęp do gotowych scenariuszy lekcji, które rozwijają ciekawość, myślenie logiczne oraz wzmacniają motywację do nauki uczniów.

Program merytoryczny dla dyrektora

W czasie trwania programu dyrektor wraz z wicedyrektorem uczestniczy w 4 dwudniowych sesjach (2 stacjonarne oraz 2 sesje online), podczas których spotyka innych dyrektorów, liderów edukacji, przedstawicieli biznesu, samorządowców. Dyrektorzy będą doskonalić swój warsztat menedżerski, współpracować z mentorami i w efekcie rocznego programu szkoleniowego, stworzą indywidualny plan pracy szkoły adekwatny do potrzeb i możliwości szkoły. 

Planowane tematy sesji dyrektorskich:
1. Rola dyrektora szkoły w czasach zmian. Kim jestem jako dyrektor? 

2. Budowanie współpracy. Gdzie jest mój zespół?
3. Plan pracy szkoły. Jakie potrzeby ma moja szkoła? 
4. Mój plan pracy szkoły. Jak włączyć zewnętrznych interesariuszy i zbudować efektywny plan dla szkoły?

Wdrożenie indywidualnego planu pracy szkoły nastąpi w drugim roku trwania Projektu i odbywać się będzie we współpracy z mentorem i zespołem Fundacji Uniwersytet Dzieci.

Program merytoryczny dla nauczyciela

Nauczyciele będą uczestniczyli w 7 webinarach, które łączy hasło: Ja, wychowawca oraz w 1 sesji warsztatowej

W czasie wykładów online spotkają doświadczonych nauczycieli, psychologów, pedagogów, ekspertów, którzy dzielą się swoją wiedzą, doświadczeniem i dobrymi praktykami zdobytymi w pracy w szkole. W webinarach uczestniczyć będą również przedstawiciele biznesu, którzy podzielą się doświadczeniem z pracy z osobami dorosłymi. 

W pierwszym roku projektu podczas sesji warsztatowej nauczyciele zapoznają się z Metodą Pytań i Doświadczeń. Następnie korzystając z gotowych materiałów przygotowanych przez Uniwersytet Dzieci, będą mogli stworzyć w swojej szkole interdyscyplinarne miniprojekty.  

W drugim roku projektu nauczyciele wezmą udział w cyklu webinarów pod hasłem Nauczyciel kompetencji przyszłości oraz w 1 sesji warsztatowej rozwijającej metodykę pracy projektowej.

Organizator projektu

Fundacja Uniwersytet Dzieci od 15 lat współpracuje z naukowcami, dzięki czemu wypracowała Metodę Pytań i Doświadczeń – efektywny sposób uczenia się dzieci oparty na rozbudzaniu ciekawości i naukowym badaniu.

Pod szyldem Uniwersytetu Dzieci w Klasie przygotowujemy kompleksowe materiały dla nauczycieli szkół podstawowych (dostępne bezpłatnie na naszej platformie), szkolimy, rozwijamy kadrę pedagogiczną.

Aż 260 000 dzieci uczestniczyło w lekcjach prowadzonych w oparciu o materiały Uniwersytetu Dzieci!

Skip to content