PROJEKT MŁODE GŁOWY – ,,GODZINA DLA MŁODYCH GŁÓW”

W dniu Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego, 10 października 2023 roku, rozpoczynamy współpracę z projektem „MŁODE GŁOWY. Otwarcie o zdrowiu psychicznym”.  

W jego ramach zaplanowane są największe w Polsce badania zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży oraz działania edukacyjne, do których przystąpiła Nasza Szkoła. 

Projekt jest odpowiedzią na rosnące zapotrzebowanie środowiska uczniowskiego, rodziców i nauczycieli na otwartą rozmowę o zdrowiu psychicznym, która może spowodować zmianę w zachowaniu, polepszeniu kontaktów społecznych z rówieśnikami oraz dorosłymi, jak też przyczynić się do poprawy w uczeniu się. 

W danym roku szkolnym 2023/2024 kilku nauczycieli, wychowawców zdecydowało się na udział wraz ze swoimi podopiecznymi w realizacji programu profilaktycznego ,,GODZINA DLA MŁODYCH GŁÓW”.  

Na czym polega program?   

Program profilaktyczny „Godzina dla MŁODYCH GŁÓW” ma na celu wsparcie dzieci i młodzieży, a także nauczycieli i nauczycielek w działaniach z obszaru profilaktyki zdrowia psychicznego podejmowanych według określonych scenariuszy. Jego zadaniem jest także wspieranie MŁODYCH GŁÓW przez zachęcenie do otwartej rozmowy o zdrowiu psychicznym. W pierwszym półroczu uczniowie i nauczyciele zostaną zapoznani z zasadami pierwszej pomocy psychologicznej (PPP), w drugim półroczu uwaga zostanie skupiona na higienie cyfrowej i bezpieczeństwie w sieci.   

Link do strony projektu: https://mlodeglowy.pl/  

Liderka programu w SP w Zamieniu 

Malwina J Kucińska

 

Skip to content