Regulamin Konkursu Biblioteki Szkolnej „Ulubiony bohater lektur”

1. Cel konkursu:

 • Rozbudzanie wyobraźni, kreatywności oraz twórczości
 • Umiejętność wyrażania się poprzez wypowiedź plastyczną
 • Zapoznanie uczniów z obchodami świąt bibliotecznych – 23 kwietnia Międzynarodowy Dzień Książki i Praw Autorskich
 • Promocja biblioteki i jej zasobów
 • Upowszechnianie czytelnictwa i zachęcenie do czytania

2. Czas trwania konkursu:

12 kwiecień – 26 kwiecień 2022 r.

3. Zasady uczestnictwa:

Konkurs skierowany jest do uczniów ze świetlicy I-IV kl.

 • Interpretacja tematu konkursu jest dowolna.
 • Technika wykonania pracy jest dowolna (malowanie, rysowanie, wydzieranki, wyklejanki, techniki łączone itp)
 • Format pracy – A4.
 • Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę.
 • Prace wykonywane są indywidualnie.
 • Prace muszą być opatrzone notatką na odwrocie pracy, na której umieszczone jest:
 • imię i nazwisko ucznia oraz klasa ( prace nie podpisane nie będą oceniane)
 • tytuł książki i imię bohatera

4. Kryteria oceny prac:

 • zgodność z tematem konkursu,
 • jakość wykonania,
 • oryginalność,

5. Nagrody

W konkursie wyłonionych zostanie 3 laureatów dla który przewidziane są nagrody i dyplomy.

Organizatorzy konkursu

Biblioteka Szkolna i Świetlica Szkolna

Skip to content