ROZPOCZĘCIE PROJEKTU E-TWINNING „BRIEFFREUNDSCHAFT – WIR LERNEN UNS KENNEN“

W lutym grupa chętnych uczniów z klas 7-8 rozpoczęła realizację projektu niemieckojęzycznego e-Twinning „ Brieffreundschaft“. Głównym celem projektu jest nawiązanie znajomości korespondencyjnej z uczniami ze szkoły partnerskiej w Hiszpanii (Institut-Escola w Barcelonie). Zarówno nasi uczniowie, jak i uczniowie z Katalonii uczą się języka niemieckiego jako drugiego języka obcego, w związku z czym poziom znajomości języka jest wyrównany.  Udział w projekcie powinien zmotywować uczniów do nauki języka niemieckiego, poprzez pokazanie im, że język ten może być przydatny również w nawiązywaniu relacji w życiu codziennym. Uczniowie będą rozwijali również umiejętność współpracy w grupie poprzez tworzenie wspólnych prezentacji multimedialnych oraz będą kształtowali postawę tolerancji i otwartości wobec innych narodowości i innych kultur.

Pierwszym etapem projektu było stworzenie przez każdą ze szkół prezentacji multimedialnej, w której uczestnicy projektu zaprezentowali swoją osobę. Kolejnym etapem jest nawiązanie znajomości korespondencyjnej. Właśnie zostały wysłane pierwsze listy naszych uczniów do szkoły partnerskiej w Hiszpanii😊 Czekamy z niecierpliwością na odpowiedź !

Karolina Senk

Nauczyciel języka niemieckiego

Skip to content