Szkolny konkurs plastyczny dla dzieci z klas 0-III “BOHATEROWIE NASZYCH BAJEK”

Temat pracy: BOHATEROWIE NASZYCH BAJEK.

1. Celem konkursu jest:

•             Rozbudzanie twórczej inwencji dziecka poprzez plastyczną wypowiedź.

•             Inspirowanie do doskonalenia umiejętności artystycznych w różnych technikach plastycznych.

•             Prezentacja osiągnięć plastycznych dzieci ze wszystkich grup wiekowych.

2. Zasady uczestnictwa:

  • Interpretacja tematu konkursu jest dowolna.
  • Technika wykonania pracy jest dowolna (malowanie, rysowanie, wydzieranki, wyklejanki, techniki
  • łączone itp)
  • Format pracy – A3.
  • Każdy uczestnik może zgłosić jedną pracę.
  • Prace wykonywane są indywidualnie.
  • Termin – 23.04.2022r. –  prace należy składać do sali nr 2 – Oddział Przedszkolny.
  • Prace muszą być opatrzone notatką na odwrocie pracy, na której umieszczone jest:
  • imię i nazwisko ucznia oraz klasa ( prace nie podpisane nie będą oceniane)
  • tytuł bajki

3. Kryteria oceny prac:

a) zgodność z tematem konkursu,

b) jakość wykonania,

c) oryginalność,

d) stopień trudności wykonania

4. Prace zostaną oceniane w następujących grupach wiekowych:

I kategoria: uczniowie klas 0 i klas pierwszych

II kategoria: uczniowie klas drugich i trzecich 

Komisja dokona wyboru najlepszych prac konkursowych w każdej grupie wiekowej, które zostaną nagrodzone.

Organizatorzy konkursu

Agata Kuroczycka

Agnieszka Pumacanchari-Cano

Skip to content