Wycieczka do cerkwi prawosławnej w Mysiadle

                W ostatnim tygodniu przed zimowymi feriami uczniowie klasy 8 b i klasy 7a zwiedzili cerkiew prawosławną w Mysiadle. Budowlę, która powstała przy ulicy Puławskiej, wzorowano na słynnej tureckiej świątyni Hagia Sophia z IV w.n.e. Celem szkolnej wycieczki było poznawanie kraju, kultur, wyznań i języków innych państw. Dodatkowo wycieczka miała na celu integrowanie młodzieży różnych wyznań oraz uczenie tolerancji w szerokim tego słowa znaczeniu. Przewodnik wycieczki, dyrygent chóru parafialnego p. Bogdan Kuźmiuk, zaciekawił młodzież opowieściami o cerkwi, ikonach i alfabecie cerkiewnosłowiańskim. Wycieczka na długo pozostanie w pamięci jej uczestników.

Skip to content