Złożenie wieńca pod tablicą pamiątkową

W 231 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja delegacja reprezentującą całą społeczność Szkoły Podstawowej w Zamieniu, podczas oficjalnych uroczystości, złożyła wieniec pod tablicą pamiątkową znajdującą się przed Urzędem Gminy w Lesznowoli. Udział w tego rodzaju uroczystościach to kształtowanie patriotycznej postawy, odpowiedzialności i szacunku dla wielu pokoleń, którzy swoją ofiarnością, zaangażowaniem walczyli o Nasz Wspólny Dom.

Skip to content